Zaključci

1. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

2. Zaključak o odobravanju i davanju suglasnosti Novokom d.o.o. Novi Marof  za kreditno zaduženje
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 49/2009)

3. Zaključak o davanju suglasnosti Novokom-u d.o.o. Novi Marof za kreditno zaduženje
(„ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)

4. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Marof
(„ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 12/2011)

5. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Remetinec
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

6. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Strmec
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

7. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Završje
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

8. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Oštrice
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

9. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Sudovec
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

10. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Podevčevo
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 22/2011)

11. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra i isključenju iz opće upotrebe dijela čkbr. 2361 k.o. Donje Makojišće
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2013)

12. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o komisijskom vođenju poslova sanacije odlagališta komunalnog otpada “Čret”
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2015)

13. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa za 2015. godinu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 39/2016)

14. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novog Marofa i donošenju Plana zaštite od požara Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016)

15. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Marofa u 2017. godini
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2016)