Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novog Marofa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti financija, vodi poslove proračuna i računovodstveno-knjigovodstvene poslove Grada, prati i poduzima mjere radi naplate prihoda Grada ( ukoliko propisima ili odlukama nadležnih tijela ti poslovi nisu povjereni Poreznoj upravi ili drugom tijelu ), obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede i turizma, poslove iz samoupravnog djelokruga Grada iz oblasti predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i dobrovoljnog vatrogastva, kao i druge poslove iz nadležnosti Grada koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog odjela i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i gradonačelnik.


Branko Geček, dipl.oec.
Pročelnik
Tel: 042/205-353
E-mail: branko.gecek@novi-marof.hr


Ivana Horvat, mag.inf.
Samostalni upravni referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Tel: 042/612-744
E-mail: ivana.horvat@novi-marof.hr


Sanja Kopjar
Referent za računovodstvene poslove – glavni knjigovođa
Tel: 042/205-354

E-mail: sanja.kopjar@novi-marof.hr


Ana Vajda
Referent za računovodstvene poslove
E-mail: ana.vajda@novi-marof.hr