Trgovačka društva

business

Trgovačka društva u kojima Grad Novi Marof ima udjele ili dionice

NOVOKOM d.o.o. Novi Marof – Grad Novi Marof vlasnik je 100 % udjela
RADIO d.o.o. Novi Marof – Grad Novi Marof vlasnik je 20 % udjela
VARKOM d.d. Varaždin – Grad Novi Marof vlasnik je 7,2844 % dionica
ČISTOĆA d.o.o. za gospodarenje otpadom i čistoću – Grad Novi Marof vlasnik je 7,2844 % udjela