Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

ZAVRŠENO SAVJETOVANJE

Rekonstrukcija i građenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete dijela centra naselja Novi Marof – poziv na prethodno savjetovanje

Grad Novi Marof pokreće otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na Rekonstrukciji i građenju energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete dijela centra naselja Novi Marof .

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj Grad Novi Marof dostavlja cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (od 05.10.-10.10.2017.) zainteresirani gospodarski subjekti primjedbe i prijedloge mogu dostaviti na e-mail: jurica.plantak@novi-marof.hr zaključno s 10.10.2017.godine.

Nacrt dokumentacije:

  1. Tehnički opis

2. Svjetlotehnički proračun – LED

3. Troškovnik

4. Nacrti

5. DON – Upute ponuditeljima za izradu ponude, Predmet nabave, Rekonstrukcija i građenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete dijela centra naselja Novi Marof

ESPD OBRAZAC