Poslovnik

 

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 39/2009)

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 7/2011)
(„Službeni  vjesnik Varaždinske županije“ broj: 11/2013)
(” Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 19/2013)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 62/2013)