Poslovne zone

1. Zona kod autobusnog kolodvora
 
Zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kod Autobusnog kolodvora u  Novom Marofu u južnom je dijelu naselja Novi Marof, uz državnu cestu D-3 i priključak na auto-cestu Zagreb-Varaždin- Goričan, udaljena 10-tak minuta od Varaždina te 30-tak minuta od Zagreba. Površina šireg obuhvata zone je 11 ha, užeg 7,2 ha, namijenjena je za obavljanje proizvodnih i uslužnih poduzetničkih djelatnosti. Zona je dijelom u potpunosti opremljena na komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom. Zemljište je u vlasništvu Grada, zatim privatnih osoba te ostalih subjekata. Moguća bruto izgrađenost površine je 40 posto, pri čemu je mogućnost izgradnje poslovnih objekata maksimalne veličine do 3000 m 2.
5452450725557537_Zona kod autobusnog kolodvora
ORTOFOTO PRIKAZ ZONE
 
 
 
2. Zona Novi Marof-Ključ
 
Zona uz cestu Novi Marof- Ključ nalazi se uz županijsku cestu ŽC-2136 Novi Marof (D-3)-Ključ-D24. Veličina zone je oko 10 ha, raspoloživa površina cca 8 ha. Namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima iz sekundarnih i tercijarnih djelatnosti. U zoni postoji asfaltirana prometnica (ŽC-2136), vodovodna, plinska i električna mreža te nova trafostanica. Zona je uglavnom u privatnom vlasništvu.
ORTOFOTO PRIKAZ ZONE

 

 
 
3. Zona Možđenec
 
Zona Možđenec (u osnivanju) nalazi se u blizini čvorišta auto-ceste Zagreb-Varaždin-Goričan uz državnu cestu D-22. Površina zone je oko 10 ha, od čega je 7,2 ha u vlasništvu Grada Novog Marofa. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti, a infrastrukturno je manjim dijelom opremljena.
4929263572282394_Možđenec
ORTOFOTO PRIKAZ ZONE
 
 
 
4. Zona Ključ- Oštrice
 
Zona Ključ-Oštrice (u osnivanju) zauzima površinu od 5,4 ha, a locirana je u blizini državne ceste D-3. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Vlasnik zemljišta je Grad Novi Marof. Infrastrukturno je neopremljena.
6742739460033914_Zona Ključ-Oštrice
ORTOFOTO PRIKAZ ZONE
 
 
 
 
Radi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Grad daje niz stimulativnih mjera za potencijalne investitore:
 
 *Investitori koji grade poslovne prostore za proizvodne djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50 posto utvrđenog iznosa, a ukoliko nakon izgradnje tog prostora zaposle najmanje 5 radnika i ne smanje broj zaposlenih tijekom razdoblja od 3 godine, vratit će im se sredstva u 100 postotnom iznosu uplate komunalnog doprinosa za taj prostor.
*Iznos komunalnog doprinosa koji se obračunava za građevine u postupku legalizacije iznosi samo 1 kn/m3.
 *Investitori koji grade poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost mogu privremeno ili djelomično biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u prve 3 godine od početka proizvodnje.
 *Ovisno o djelatnosti i broju novozaposlenih radnika, investitori mogu ostvariti popust kod priključivanja na nisko-naponsku mrežu i do 100 posto iznosa priključka.
 *Grad subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite.
 *Grad stipendira studente za potrebe gospodarstva.
 *Iznosi komunalnih naknada i doprinosa po nekoliko puta manji od iznosa u ostalim gradovima u okruženju – samo 20 kn/m3 u prvoj zoni.