Odluke iz oblasti vodnog gospodarstva

1. Odluka o odvodnji otpadnih voda

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/1997)

2. Odluka o izmjeni odluke o odvodnji otpadnih voda
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/1999)

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/2002)

4. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 5/2012)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2014)