Odluke iz oblasti komunalnog gospodarstva

1. Odluka o komunalnom redu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 4/2003)

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 7/2004)

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/2005)

4. Odluka o komunalnom doprinosu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/2001)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/2004)

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 12/2006)

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 34/2013)

8. Odluka o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 19/2001)

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/2004)

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 35/2004)

11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 41/2005)

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 40/2008)

13. Odluka o visini komunalne naknade
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 25/2001)

14. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj:19/2001)

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj:26/2004)

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 43/2011)

17. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 19/2001)

18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 26/2004)

19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 31/2010)

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2013)

21. Odluka o upravljanju grobljima
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 18/98)

22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 16/2004)

23. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 77/2013)
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/2015)