Odluke iz oblasti gospodarstva

1. Odluka o poslovnom vremenu trgovina, obrtništva i ugostiteljstva (“Službeni vjesnik Županije Varaždinske” broj 11/1994)

2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Županije Varaždinske” broj 26/2016)

3. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 25/2001)

4. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 8/2010)

5. Odluka o dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Novog Marofa(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 23/2012)

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 55/2015)

7. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Marofa
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 08/2008)

8. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Novi Marof ima dionice ili udjele u vlasništvu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 27/2011)

9. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Novi Marof ima dionice ili udjele u vlasništvu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 5/2012)

10. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Novi Marof  u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 43/2011)

11. Odluka o promjeni sjedišta Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 65/2014)