Odluke iz oblasti financija

1. Odluka o porezima Grada Novog Marofa
2. Odluka o kreditnom zaduživanju Grada Novog Marofa kod HBOR-a
3. Odluka o prenamjeni dijela kredita
4. Odluka o prenamjeni dijela kredita
5. Odluka o prihvaćanju investicije-Izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Marofa
6. Odluka o prihvaćanju investicija
7. Odluka o prihvaćanju investicija
8. Odluka o prihvaćanju investicije
9. Odluka o naknadi za razvoj
10. Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
11. POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA
12. Odluka o gradskim porezima
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima